Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 *notulen van 2023 staan onder dit bericht

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Seniorenvereniging Chaam

Deze zal worden gehouden op donderdag 18 april om 13.30 uur in Bellevue  Dorpsstraat 27.

U hoeft zich voor deze Algemene Ledenvergadering niet op te geven. U bent van harte welkom.

Indien u vervoer wilt naar deze bijeenkomst, dan kunt u bellen naar tel. 06-2330 7324.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA

1.   Opening met een kort woord van bezinning en herdenking van de overleden leden 

  1. Vaststelling van de notulen ledenvergadering 20 april 2023. 
  1. Kennisneming en vaststelling van het jaarverslag 2023. 
  1. Kennisneming van de jaarrekening 2023 en van het verslag van de kascontrolecommissie.

      Vaststellen van de jaarrekening 2023. 

  1. Kennisneming van begroting 2024 met toelichting.

      Vaststellen van de contributie 2025. 

  1. Verkiezing leden voor de kascontrole over 2024. 
  1. Bestuursverkiezing:

      - Periodiek aftredend zijn:

         Jack van Gestel en niet herkiesbaar

         Jef van Gerven en niet herkiesbaar

         Elly De Swart en niet herkiesbaar

         Het bestuur stelt voor om drie nieuwe bestuursleden te benoemen en stelt de

         volgende drie kandidaten voor:

         Frans Aerts Ulicotenseweg 44

         Jeanne van Ginneken Meerleseweg 23

         John Snoeijs Hemelstraat 4

     

        Leden kunnen tot 5 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur andere

       Kandidaten voordragen; een dergelijke voordracht dient door minstens 5 leden te zijn ondertekend.

 

      Toelichting: benoeming voorzitter. 

      Afscheid van drie aftredende bestuursleden 

  1. Toelichting op het jaarprogramma 2024 en mededelingen 
  1. Rondvraag

 Sluiting van de vergadering

 

PAUZE: tijd voor een drankje 

Muzikale animatie door Hans van Buul met meezing- en luisterliedjes  etc 

 

De notulen van  20 april 2023: